MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

Vil du utgjore en forskjell? Vi stotter deg gjennom hele studiet

AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ONSKER A TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER.

Stipendet kan sokes studenter that is av alle fagomrader. Du kan soke Aker Scholarship et ar for studiestart (eller eventuelt samme host som du beginner pa studiet).

Aker Scholarship gir deg som that is finansiering andre stotteordninger – du vil normalt ikke padra deg studielan under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret stotte gjennom hele oppholdet. Stipendet kommer uten bindinger.

Med Aker Scholarship far du mer enn pengestotte. Vi gir deg hjelp i sokeprosessen og folger deg opp gjennom hele studiet.

DU MA V?RE FAGLIG STERK OG HA ET ONSKE OM A BIDRA I SAMFUNNET.

Gode karakterer er en forutsetning for a komme inn ved de beste universitetene. Bade ved opptak pa universitetene og nar vi vurderer om akkurat du skal fa stipend, er det imidlertid mye annet som spiller inn.

Legger du lista hoyt og jobber hardt for a na malene dine? Er du opptatt av hva som skjer rundt deg i samfunnet?

Vi ser etter unge mennesker med engasjement og onske om a “gjore en forskjell”. Vi tror at et opphold pa et av verdens beste universiteter vil gi deg kunnskap og kontakter som kan hjelpe deg til a realisere ditt potensial – bade faglig og personlig.

Vi veterinarian ikke – i dag – hva livet bringer for deg etter ditt opphold i utlandet. Kanskje blir du en sentral bidragsyter i akademia, n?ringliv eller samfunnet for ovrig? Kanskje kan du bidra til a gjore livet bedre for noen av dem som ikke har det sa bra?

Er dette noe du kan identifisere deg med? Vi stiller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet, males vi haper fremtiden vil vise at det a gi nettopp deg et stipend var en god beslutning.

Du soker normalt Aker Scholarship for du soker om opptak ved universitetene.

Soknad om Aker Scholarship fylles ut online. Du ma legge ved CV, karakterer, anbefalingsbrev, referanser og annen relevant dokumentasjon. Hvis du soker om stipend for Master, ma du legge ved et typisk that is soknadsbrev pa sider der du beskriver deg selv, hva du onsker a studere og hvorfor, samt begrunne hvorfor du bor fa stipend. Hvis du onsker stotte til en PhD, ma du ogsa legge ved en prosjektbeskrivelse pa typisk sider that is 4-10. (Vi forstar at en slik PhD prosjektbeskrivelse kan og vil bli til i dialog med fagmiljoene ved universitetene, men onsker a vite hva du onsker a jobbe med.) Her du that is kan lese om hva som kreves i soknaden. Vi anbefaler ogsa at du soker andre stipender (feks. Fulbright, Noram dersom du skal til USA)

Vi kaller inn de mest sokerne that is aktuelle intervju, og vi kontakter referanser.

De mest lovende kandidatene far tilsagn om stipend der det https://brightbrides.net/review/fdating/ tas forbehold om opptak ved det universitetet that is aktuelle. Det inneb?rer at du er sikret stipend hvis du kommer inn.

I de folgende ukene/manedene frem mot soknadsfristen ved universitetet jobber du med soknad, tar nodvendige tester osv. Vi vil bista deg i sokeprosessen, og du vil fa dokumentasjon fra oss som bekrefter at vi gir deg okonomisk stotte hvis du kommer inn.

Etter noen uker/maneder vil du fa beskjed om opptak ved universitetet. Hvis du har fatt tilbud om studieplass og har akseptert, vil vi bekrefte tildelingen av stipendet. Forst ved det tidspunkt tildelingen v?re “offisiell” that is vil.

Utbetaling av stipendet skje that is vil ganger per ar, og forutsetter normal studieprogresjon. Vi holder kontakt med deg gjennom hele oppholdet, og forhapentligvis ogsa etter at graden er fullfort.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *